Hướng Dẫn Mua Thuốc

Quí thân chủ muốn mua thuốc từ nhà thuốc Thầy Ba Cầu Bông, xin thực hiện các bước sau đây:

 

1/ Lựa chọn tên thuốc trên website (số thuốc, ví dụ: THUỐC SỐ 3 – BỆNH HUYẾT ÁP CAO...)

 

2/ Vào phần hướng dẫn mua thuốc, bấm vào phiếu đặt thuốc mở file và in ra phiếu đặt thuốc.

 

3/ Điền tên, địa chỉ, số phone, loại thuốc, số lượng, số tiền, quí khách cần mua.

 

4/ Tiếp theo quí khách cho biết số thẻ, ngày hết hạn và 3 số cuối mặt sau thẻ (nếu quí khách chọn cách trả tiền bằng thẻ).

 

5/ Nếu không sử dụng thẻ, có thể gửi kèm check hoặc money order.

 

6/ Mail về địa chỉ nhà thuốc Thầy Ba Cầu Bông:

 

                        NHÀ THUỐC THẦY BA CẦU BÔNG

                        5349 Hwy 59 N

                        Shepherd, TX 77371

 

Chúng tôi sẽ gửi thuốc cho quí khách sau khi nhận được mail của quí khách. Mọi thắc mắc hoặc thông tin cần biết xin liên lạc về:

 

Tel: 936-628-3181,  cell: 714-636-9454 , 714-894-4244